EBC*L LifeManagement: Ondernemend denken & handelen

Categorieën

cursussen

EBC*L LifeManagement Programma

Het programma EBC*L LifeManagement biedt  mogelijkheden voor mensen om (weer) met vertrouwen een rol in de maatschappij te nemen.

Om succesvol  als (toekomstig) werknemer  of als (toekomstig) ondernemer, in de samenleving te kunnen functioneren, heb je  vaardigheden nodig.  Het zijn vaardigheden die vanzelfsprekend lijken maar vaak moeilijk zijn om onder de knie te krijgen.

Voor het realiseren van ambities gaat het bij veel maatschappelijke functies om de juiste balans tussen sociale en harde competenties zoals initiatief nemen en verkopen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor studenten met hoop op een mooie startbaan vaak een hele opgave.

Ook omgaan met geld, informatie, contracten of met je eigen gezondheid, we weten allemaal dat het beheersen hiervan niet vanzelfsprekend is. Het niet beheersen ervan staat vaak succes in de weg en kan leiden tot gebrek aan vertrouwen in je eigen kunnen of het leidt tot het maken van fouten.

 • Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zoals: mensen zonder baan, jongeren in opleidingen / stage en migranten.
 • Voor  iedereen ongeacht leeftijd, die zich beroepsmatig wil heroriënteren op de arbeidsmarkt zoals: herintreders, 50 plussers, migranten.
 • Voor een ieder die zijn/haar positie op de arbeidsmarkt wil versterken.
 • Maar ook voor mensen die de eigen privé situatie zakelijk op orde willen hebben of houden.
 • Vanuit jouw eigen kracht en met zelfvertrouwen  vindt je aansluiting op de arbeidsmarkt.
 • Je hebt balans gevonden in de wijze waarop je je eigen thuissituatie zakelijk onder controle hebt en in de wijze waarop jij je op de arbeidsmarkt of in je werk begeeft.
 • Individuele kracht, je zelf presenteren, sociale competentie, communicatieve vaardigheden, voor je  zelf opkomen.
 • Verzorging en gezondheid, het huishoudplan, krediet & schuld,  aankoopgedrag & contracten.
 • De arbeidsmarkt, werken in een team, leren leren.
 • Ondernemend gedrag, economisch plannen en economisch denken.

Moderne lesmethode

De lesmethode waarborgt dat er niet zinloos geleerd wordt.  De cursist merkt direct dat het geleerde toepasbaar is en dat hij/zij vaardiger wordt. Onze, in Europa bewezen, cursusconcepten staan daarvoor garant.

Praktijkgerichtheid

Een wezenlijk element van de LifeManagement cursus is de praktijkopdracht. Met deze opdracht kunnen we aansluiten aan de diversiteit en behoefte van de cursist(en).

Geborgde en aantoonbare kwaliteit

De cursus is gebaseerd op de door EBC*L International vastgelegde leerdoelstellingen, bijbehorende lesmaterialen en examen.  Dit betekent:

  • Op de praktijk gebaseerde leerdoelen, leermiddelen en examens.
  • Controleerbare leerresultaten door zowel de cursist als door de trainer/docent via praktijkopdrachten en testen / toetsen
  • Gekwalificeerde trainers.

Modulaire opbouw

Het LifeManagement-programma bestaat uit drie modules. Deze worden tijdens de uitvoering van de praktijkopdrachten behandeld.

De modules zijn:

 1. Sociale competenties
 2. Economisch denken
 3. Economisch plannen