EBC*L module bedrijfsadministratie & kengetallen (A1)

De bedrijfsadministratie is vaak de achilleshiel van de ondernemer. Met deze module beogen we dan ook, dat je een gezonde bedrijfsadministratie leert te voeren. Dit op een wijze dat je ook conclusies uit je financiële rapportages kunt trekken. Zo kun je beoordelen of een bepaalde keuze die je wilt maken verstandig is of niet. Maar ook of je bepaalde keuzes bij moet stellen of nalaten. Dit betekent dat het examen is gebaseerd op de volgende  leerdoelen:

  • belangrijkste financiële doelstellingen van een bedrijf uitleggen;
  • kengetallen uitleggen en berekenen die met die doelstellingen overeenkomen;
  • grondbeginselen van de jaarlijkse financiële rapportages (balans, winst- en verliesrekening) kunnen lezen en begrijpen en hieruit de eerste conclusies trekken;
  • bedrijfsadministratie vorm en inhoud geven;
  • meest relevante termen in de jaarlijkse financiële overzichten uitleggen.

In de uitgebreide leerdoelencatalogus financiële administratie en in de uitgebreide leerdoelencatalogus bedrijfsdoelstellingen & kengetallegeven wij precies aan welke kennis je dient te beheersen!!