EBC*L Junior; Enterprise /Ondernemer starter en zzp-er

Garanties voor succes laten zich ook niet voorspellen en beoordelen!

Wanneer je met een eenmanszaak en/of als ZZP-er aan de slag wilt, is de garantie op succes vaak twijfelachtig. Werken aan je eigen kwaliteiten biedt een weg naar succes. Het programma EBC*L juior/Enterprise, biedt je deze mogelijkheid. Het programma  richt zich op alle aspecten van het startend ondernemerschap en sluit aan bij de vragen van de ZZP-er.

Of je nu als ZZP-er met veel ambitie het pad van het ondernemerschap op gaat of genoodzaakt bent het pad van ZZP-er te kiezen als gevolg van de flexibilisering van de arbeidsmarkt, in beide situaties is werken aan je ondernemerschapscompetenties noodzakelijk.

Daarom komen in deze cursus vragen aan de orde als: Wie ben ik als ondernemer? Hoe manage ik als ZZP-er /Startup mijn leven? Zijn mijn doelen reëel en kan ik deze bereiken? Waar liggen mijn eigen sterke kanten en hoe kan ik mijn zwakke kanten beter hanteren? Hoe kan ik toekomstgericht denken en beter de belangrijke beslissingen nemen? Hoe bereik en houd ik klanten? Hoe bereken ik mijn kosten en prijzen? Wat voor mogelijkheden bieden de sociale media mij?

Na voltooiing van deze module kun je:

  • Je persoonlijke doelen verwoorden en beargumenteren;
  • Je kwaliteiten als ondernemer benoemen;
  • Benoemen welke sociale en communicatieve vaardigheden van invloed kunnen zijn op je succes;
  • De belangrijkste doelen van een businessplan uitleggen;
  • Een jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening) kunnen lezen, in grote lijnen begrijpen en de eerste conclusies daaruit trekken;
  • Ondernemingsbeslissingen gericht op o.a. de markt, de klanten, de concurrentie, de verkoopkostprijs, de investeringen kunnen uitleggen;
  • De belangrijkste kengetallen hierbij kunnen benoemen;
  • De belangrijkste basisregels van het insolventierecht uitleggen;
  • De voor jou van toepassing zijnde belangrijke ondernemersvorm en wetgeving uitleggen;
  • De betekenis van marketing voor een onderneming uitleggen.

In de uitgebreide leerdoelen catalogus van deze cursus geven wij precies aan welke kennis je dient te beheersen!