Cursus Ondernemen, businessplanning, marketing en verkoop, EBC*L niveau B carrière

Kennis nodig van marketing, verkoop en bedrijfsplanning nodig en deze kennis kunnen toepassen? Met de EBC*L niveau B cursus leer je hoe jij je deze kennis eigen kunt maken.

Kennis van verkoop, marketing, bedrijfs -en investeringsplanning wordt vaak als boeiend ervaren. En dat is het ook. Het is spannend en vraagt puzzelen. Het is niet altijd makkelijk en vraagt kennis van zaken om dit effectief te kunnen doen. In deze EBC*L niveau B cursus leer je hoe je hier invulling aan kunt geven.

De cursus bereidt je zo op een effectieve en efficiënte manier voor op het EBC*L niveau B examen. De cursus wordt, evenals EBC*L niveau A, in diverse Europese landen gezien als een waardevolle kennisbron om met succes je bedrijf en producten te laten renderen. De cursus bestaat uit drie volgende modulen en aan elke module ligt een uitgebreide leerdoelen catalogus ten grondslag.

Bedrijfsplanning (leerdoelencatalogus).

Weten waarom je het wilt, wat je wilt, hoe je het wilt en wanneer je iets wilt, zet je in een bedrijfsplan. Deze heb je in allerlei soorten en maten. Uitgebreid en niet uitgebreid. Het belangrijkste is, dat het goed tussen je oren moet zitten. Daarnaast betekent ondernemen ook plannen en vaak ook moet je het projectmatig doen. In deze module leer je voor het opstellen van een bedrijfsplan, hoe je doelstellingen omschrijft en koppelt aan een aanpak. Daarvoor worden in de module methodes en hulpmiddelen aangereikt. In het onderdeel projectplanning leer je de basisbeginselen van planning toepassen.

Marketing & verkoop (leerdoelencatalogus)

Door kennis van marketing krijg je inzicht in de wensen van je klanten en in de kenmerken van je markt. Deze kennis heb je nodig om met de juiste instrumenten je verkoop te organiseren en uit te voeren. Met behulp van deze module leer je hoe je meet wat je klant wil, hoe je je bedrijf bekendheid kunt geven en hoe je een product aan de man of vrouw brengt. Kennis hiervan voorkomt dat je met je bedrijf Russische roulette aan het spelen bent en je ontdekt hoe leuk dit deel van het ondernemerschap is.

investeren & Financiële planning (leerdoelencatalogus)

Een bedrijf starten is één. Een bedrijf houden is twee!! Daarom moet je weten of je ook winstgevend kunt zijn op de korte en lange termijn. Kennis van begroten, het financieel plannen van wat je wilt, vraagt tijd en aandacht. Begroten van je investeringen, weten of je deze kunt terug verdienen en of dit op een efficiënte manier gebeurt, hoort daar ook bij. In deze module worden je daarvoor op een praktische wijze de inzichten en instrumenten aangereikt en voor je het weet heb je deze kennis in je vingers.

 • De term “marketing” uitleggen en de gevolgen van de marketing voor bedrijf, project, product of dienst, en voor jou als ondernemer/manager verwoorden, beoordelen en toepassen;
 • Belangrijke verkooprichtlijnen hanteren, beschrijven en verklaren voor het succesvol verkopen van projecten, producten en diensten;
 • De commerciële doelstellingen en structuur van een businessplan verklaren en toepassen;
 • Doelen en aanpak van een bedrijfs- en omgevingsanalyse verklaren en toepassen;
 • Analyses -en planningsinstrumenten praktisch toepassen en de keuze hiervan beargumenteren aan de hand van praktische voorbeelden;
 • Een investeringsanalyse opstellen, verklaren, hanteren en de nut en noodzaak ervan verwoorden;
 • Een balans, een verlies- & winstrekening en liquiditeitsplanning maken en uitleggen;
 • Kerncijfers (management ratio’s) berekenen en deze beoordelen op het creëren en beoordelen van: financiële investeringsruimte, liquiditeit en productiviteit;
 • Bedrijfs relevante kenmerken voor de fiscale planning (budgetteren) beschrijven en verklaren.

Dit betekent: gestructureerd, praktisch, actueel, betaalbaar en houdt rekening met je voorkennis.  Je ervaart dat je spelenderwijs kennis ontwikkelt  over de bedrijfseconomische kant van het ondernemerschap. De vaak als saai ervaren bedrijfskundige kennis krijgt  via de EBC*L niveau B cursus een uitdagende dimensie. De cursus wordt afgerond met een examen en er wordt een Europees erkend certificaat uitgereikt.

Wanneer je vindt of ervaart dat je meer kennis van marketing, begroten, verkoop- en businessplanning nodig hebt. Je tegen problemen aan loopt om klanten te behouden en te verkrijgen. EBC*L biedt je de mogelijkheid om, je op een plezierige manier, deze kennis eigen te maken. Na de cursus ben je beter in staat om:

 • Klanten aan te trekken en te behouden;
 • Op bestaande en nieuwe markten winst te realiseren;
 • Beheersmatig en met overzicht te plannen en te begroten;
 • Rendement op investeringen, zoals innovaties, beoordelen;
 • Je bedrijf en producten herkenbaar in de markt te zetten;
 • Je bedrijf met zelfvertrouwen te laten groeien.

De cursus wordt gegeven door ervaren docenten.  Zij brengen de inhoud in verband met je alledaagse ervaring. De lesboeken zijn gebaseerd op het “Easy Business” concept. Deze zijn praktisch, toegankelijk en gestructureerd opgezet en hebben daarvoor de Europese “Comenius” award gekregen. Door het “Easy Business” concept is de cursus minder inspannend, kost deze u minder tijd en blijft de kennis geborgd.

De cursus wordt op een locatie in jouw regio gegeven, verspreidt over 8 lessen. De laatste les krijg je een proefexamen. Uiteraard kun je ons ook voor meer informatie ook bellen of mailen.

De kosten voor de cursus zijn exclusief examenkosten € 895,- (inclusief btw en  lesmaterialen). De examenkosten zijn €132,-