EBC*L in Europa

comenius_klIn 2002 is in Duitsland een Europees initiatief gestart om ten behoeve van het ondernemerschap, bedrijfskundige kennis in Europa te stimuleren en de educatie hierin via een leven-lang-leren concept te verspreiden.

 

Aan de basis van dit initiatief stonden vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de economische wetenschap. Men had zich ten doel gesteld om een Europees certificaat voor bedrijfsvoering op te zetten. Met als resultaat het European Business Competence * Certificaat (EBC*L). De EBC*L certificaten  zijn vervolgens erkend door de Europese commissie voor Entrepreneurship en Industry. Ook heeft EBC*L van de EU het comenius award verkregen voor  innovatieve educatieve producten

Meer informatie

Voor life-long-learning

lifelong_eac_flagMet EBC*L,  heb je een kennispartner die een bijdrage kan leveren aan je carrière-  en/of ondernemerschapsambities. Ons concept is gebaseerd op de life-long-learning opvatting van de Europese Unie. Deze zegt: “life-long-learning is onderwijs ten behoeve van activiteiten die gedurende het leven ontplooid worden om   kennis en vaardigheden actueel te houden”.

Het internationale life-long-learning programma van EBC*L  biedt je met toegankelijke leermiddelen, modules en cursussen op diverse niveaus bedrijfskundige kennis. De life-long-learning onderdelen worden dan ook afgerond met een internationaal erkend EBC*L certificaat.

Meer informatie

EBC*L International Vienna

EBC*L international te Wenen is initiatiefnemer van een longlife learning concept voor beroepsmatige en bedrijfskundige ontwikkeling. EBC*L international is tevens licentiehouder van het EBC*L certificaat en verantwoordelijk voor het systeem van certificering, toetsen en de borging hiervan. Daarnaast is EBC*L international verantwoordelijk voor de studiematerialen en voor de inhoudelijke facilitering naar de landelijke vertegenwoordigers zoals EBC*L Nederland. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de internationale verankering binnen de Europese netwerken van bedrijven en  kennisinstellingen en voor de internationale public relations. De organisatie coördineert en organiseert ook de internationale kennisuitwisseling (de deskundigheidsbevordering) tussen de diverse landen.

Voor de vaststelling en het vrijgeven van de leerdoelen welke ten grondslag liggen aan de toetsing is een internationaal curatorium (“Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa e. V.“) verantwoordelijk. Dit “Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa” heeft binnen haar organisatie twee adviesorganen opgericht:

  • Het netwerk van deskundigen met experts uit de sectoren wetenschap, bedrijfsleven en onderwijs.
  • De raad van vertegenwoordigers: De leden van de raad, vertegenwoordigen het desbetreffende land in het curatorium. Ze leggen contacten met de geschikte personen en instellingen en werken mee aan de waarborging van de kwaliteit van de projecten waaraan het curatorium deelneemt.

European Business Competence* Licence

stephansplatz 800_2

EBC*L International Vienna

www.ebcl.eu

image student in exam

EBC*L The Netherlands

Harderwijkerweg 96, 6952 AL Dieren

Tel: +(31) 6 47759417  E-mail: office@ebcl.nl.
Twitter: @EBCLNederland      Facebook: EBCLNederland