De stichting EBC*L Nederland is als stichting zonder winstoogmerk, via het doen van training, scholing, coaching, advisering en examinering verantwoordelijk voor  verspreiding en borging  van de EBC*L long life learning competenties.  Deze komen voor de cursist via examinering tot uitdrukking  met het European Business Competence * Licence  (EBC*L) certificaat.

De organisatie van stichting EBC*L Nederland heeft een franchise-verbinding met EBC*L international  Vienna Dit betekent dat:

1. Het Nederlandse kantoor, in Emmeloord, verantwoordelijk is voor: a.  de organisatie en examinering van de Nederlandstalige examens; b. het corrigeren van de Nederlandse examens; c. de promotie van het EBC*L long life learning concept; en d. het bieden van training, cursus, coaching en advisering.

2. EBC*L international Vienna, verantwoordelijk is voor: a. de organisatie en examinering van het EBC*L e-learning programma; b. de afgifte van de certificaten; c. de borging van de kwaliteit en accreditatie; d. de ontwikkeling van examens en programma’s; e. de internationale promotie; f. corrigeren van de E-learing programma’s;  g. documentatie van ceritificaatgegevens; en h. netwerkbeheer en netwerkontwikkeling van bedrijfsleven, cursisten en stakeholders in EU.