Bedrijfskundige kennis & ondernemerschap ontwikkelen en dit ook nog in een vreemde taal bij “jonge mensen” stimuleren? Dit doet is wat EBC*L Nederland doet en verbindt met het onderwijs!

Ook bij diverse onderwijsinstellingen in Nederland, maar ook in Europa, kunnen leerlingen/studenten een onderwijsprogramma van EBC*L international volgen en hiervoor een certificaat ontvangen. De programma’s van  EBC*L worden in het Nederlands, Engels of Duits  gegeven. EBC*L Nederland heeft dan ook samenwerkingscontracten met zowel het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs.   Indien u belangstelling heeft om ook met uw school een samenwerking aan te gaan met EBC*L Nederland, neem dan  contact met ons op en wij komen bij u langs.  U kunt ook navraag doen naar de ervaringen bij uw collega’s,  wij verwijzen dan graag door. Op onze pagina examineren vindt u de opzet en werkwijze  van  het examinering en certificeringssysteem.

Uitspraken van leerlingen  n.a.v. evaluaties van hun cursus:

 • “Het is moeilijk en je hebt er veel aan” (VWO 4,  NT)
 • “Goed te doen en geeft een prima certificaat” (MBO, zorg & welzijn)
 • “Was wel redelijk leuk en je leert er veel van” (HAVO 4, EM)
 • “Interessant” (MBO, marketing & communicatie)
 • “Als je het haalt krijg je een diploma en het geeft je inzicht over hoe goed je de stof begrijpt” (VWO 4, EM)
 • “Kost veel tijd, maar het is het waard” (VWO 4,  NT)
 • “Vergroot je kennis” (HAVO 4 , EM)
 • “Als aanvulling op de start van eigen bedrijf” (MBO, zorg en welzijn)
 • “Belangrijk voor mensen die een onderneming willen starten” (MBO,  medewerker marketing & communicatie)
 • “Je leert makkelijk basis elementen van ondernemerschap”  (HAVO, EM)

Een aantal uitspraken n.a v. examens:

 • “Veel toepassingsvragen, waarvan je wat kunt leren” (MBO, Marketing en Communicatie)”
 • “Voor mij is dit prima. sommige vragen zijn uitdagend voor jezelf” (MBO, marketing)
 • “Een vraag aan het eind was te lang omschreven” (MBO, zorg & welzijn)
 • “Veel marketing en  reclame vragen” (MBO)
 • “Stof sluit goed aan” (VWO 4)
 • “De vragen in het boek waren veel makkelijker”  (VWO 4, EM
 • “Goede combinatie van vragen, wel veel stof” (VWO, NT)
 • “We waren goed voorbereid en kregen wat we verwachten” (HAVO 4, EM)
 • “Makkelijk te halen als je voldoende leert, bij niet-leren niet” (HAVO 4, EM)
 • “Het is te doen; 75 punten halen is wel lastig”(Havo E&M).

De VO en MBO EBC*L opleidingscentra van 2017:

Eén van de EBC*L cursussen bij u op school?

Indien u belangstelling heeft om het EBC*L programma te willen voeren kunt u contact met ons opnemen en wij komen bij u langs om de ins en de outs te bespreken. Wij beantwoorden uw vragen, wij leren elkaar kennen, stemmen verwachtingen op elkaar af en toetsen of u voor accreditering in aanmerking komt  of wil komen.

Momenteel zijn er in Nederland al 25  scholen waar een EBC*L cursussen wordt gegeven. Dit ook ter voorbereiding op het EBC*L examen. Om dit ook te kunnen doen dient uw organisatie EBC*L geaccrediteerd te zijn.  Nadat uw organisatie is geaccrediteerd ontvangt deze de ECL*L licentie.  EBC*L Nederland  hanteert voor de accreditatie een procedure  welke is voorgeschreven door EBC*L internationaal te  Wenen. Deze procedure toetst of uw School  het EBC*L programma organisatorisch en inhoudelijk kan organiseren en aanbieden. Dit betekent o.a. dat  de organisatie over EBC*L erkende projectleider(s)  en surveillanten dient te beschikken. Deze zogenaamde projectleiders zijn verantwoordelijk voor de organisatie van het EBC*L examen en zijn aanspreekpunt voor EBC*L Nederland. Het afnemen en corrigeren van het examen is de verantwoordelijkheid van EBC*L.