EBC*L module Investeren en Financiële Planning (B3)

Een bedrijf starten is één. Een bedrijf houden is twee!

Daarom moet je weten of je ook winstgevend kunt zijn op de korte en lange termijn. Kennis van begroten het financieel plannen en van wat je wilt, vraagt tijd en aandacht. Begroten van je investeringen, weten of je deze kunt terug verdienen en of dit op een efficiënte manier gebeurt, hoort daar ook bij. In deze module worden je daarvoor de inzichten en instrumenten op een praktische wijze aangereikt en voor je het weet heb je deze kennis in je vingers.

Na voltooiing van deze module kun je:

  • de term “rentabiliteit” uitleggen, definiëren en hanteren;
  • een investeringsanalyse opstellen verklaren, hanteren en de nut en noodzaak verwoorden;
  • de doelstellingen en de structuur van financiële planningsinstrumenten uitleggen;
  • de doelstellingen en de structuur van een gebudgetteerde balans, van een begrote Verlies & Winst rekening en liquiditeitsplanning uitleggen;
  • de mogelijkheden van een bedrijfsfinanciering uitleggen;
  • kerncijfers (management ratio’s) berekenen en deze kunnen beoordelen op het creëren en beoordelen van: financiële investeringsruimte, liquiditeit en productiviteit;
  • bedrijfs relevante kenmerken voor de fiscale planning (budgetteren) van kunnen beschrijven en verklaren.

In de uitgebreide leerdoelen catalogus van EBC* L B Carrière geven wij aan welke kennis je voor deze module dient te beheersen.