Over EBC*L

Ontstaan

In 2002 is in Duitsland een Europees initiatief gestart om ten behoeve van het ondernemerschap, bedrijfseconomische kennis in Europa te stimuleren en de educatie hierin via een leven lang leren concept te verspreiden.

Aan de basis van dit initiatief stonden vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de economische wetenschap. Men had zich ten doel gesteld om een Europees certificaat voor bedrijfsvoering op te zetten. Met als resultaat het European Business Competence * Certificaat (EBC*L). De EBC*L certificaten zijn vervolgens erkend door de Europese commissie voor Entrepreneurship en Industry.

Missie

De missie van stichting EBC*L Nederland is:

Ondernemerschap bij (jonge) mensen stimuleren en ontwikkelen door verspreiden van bedrijfskundige en ondernemerschapscompetenties via scholing!

Met het introduceren van het EBC*L (European Business Competence* Licence) certificaat, wil EBC*L Nederland, stimuleren dat meer mensen zich kunnen ontwikkelen en profileren op een manier die aansluit bij de eisen die tegenwoordig nodig zijn om als manager, directeur of ondernemer gewaardeerd te worden.