Raad van Advies

De raad heeft de volgende samenstelling:

Gitte Schober, directeur StartLife. StartLife stimuleert ondernemerschap en ondersteunt startende ondernemers. StartLife is het ondernemersloket voor startende ondernemers in de sector agrifood- en life sciences. Ben je student of starter, kijk dan hoe StartLife je op weg kan helpen (www.start-life.nl).

Ammir Farokhi, programmadirecteur ROC Deltion College en Voorzitter Stichting Netwerk Nieuwe Nederlanders (NN2). Het  Netwerk begeleidt o.a. nieuwe allochtone medewerkers bij de start van hun arbeid in de rol van een coach of een mentor.

Ton van Goor. Bestuurslid Vecon (Vereniging economie-docenten Nederland, voorzitter sectie Vmbo), Staatsexamen gecommitteerde. Daarnaast docent Economie/M&O/Nederlands Voortgezet Onderwijs en redacteur TEO (Tijdschrift voor het economie-onderwijs). Ton van Goor is tevens lid en voorzitter van de redactieraad van EBC*L Nederland.