nrto-logo-2

Branche-organisatie en gedragscode

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) is de overkoepelende branche-organisatie voor alle particuliere onderwijs- en opleidingsinstellingen en trainingsbureaus in Nederland.

 

Door dit lidmaatschap onderschrijft de stichting EBC*L The Netherlands:

 

logo-geschillencommissie-klTevens maken wij gebruik van de geschillencommissie van de NRTO. Als lid van de NRTO zijn wij aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen de afnemer en aanbieder te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door Stichting EBC*L The Netherlands te leveren of geleverde diensten en/of zaken.

Er kan pas beroep op de geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij stichting EBC*L The Netherlands is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Deze procedure is vastgelegd in het examenreglement van de stichting EBC*L The Netherlands. In het reglement is aangegeven dat de uitspraak van de NRTO geschillencommissie voor EBC*L The Netherlands bindend is.

 

Het examenreglement is hier te vinden en  is bij accreditering van een opleidingscentrum onderdeel van het  projectleiders handboek. Dit betekent dat examenkandidaten via de opleidingscentra, waar men wordt voorbereid op het examen, op de hoogte worden gebracht van het reglement. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen staan de Algemene Voorwaarden van het desbetreffende lid van de NRTO en de gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal.