Creative starters & EBC*L

Creative starters & EBC*L

15 juni 2017 zijn tijdens het symposium Twee jaar Practoraat Creatief Vakmanschap  de eerste certificaten EBC*L ENTERPRISE uitgereikt. Het programma is in samenwerking met het ROC van Amsterdam ontwikkeld voor de creatieve zelfstandige ondernemer.

Het Practoraat Creatief Vakmanschap experimenteert met nieuwe vormen van onderwijs om de creatieve mbo-student optimaal voor te bereiden op een toekomst in de creatieve sector. Eigen werk creëren en goed kunnen netwerken zijn daarbij voorwaarden voor succes. De gemeente Amsterdam investeert vanuit de Amsterdamse MBO-Agenda in projecten van het Practoraat. Het Practoraat Creatief Vakmanschap ontwikkelt sinds 2015 programma’s om de creatieve leerlijn in het mbo te versterken en aan te vullen. Een voorbeeld is het new creative starters programma, een programma dat inspireert met aansprekende rolmodellen uit het werkveld, en je ook leert hoe je een eigen onderneming runt. Er wordt gewerkt in peergroups die begeleid worden door alumni.

In co-creatie met andere creatieve mbo-scholen in Amsterdam bouwt het Practoraat aan een plek waar creatieve makers ook na hun opleiding de kans krijgen hun creatieve en ondernemende skills in een netwerk verder te ontwikkelen. Er wordt intensief samengewerkt met de pioniers van het nieuwe werken; succesvolle alumni van het creatieve mbo.

Uit de evaluatie bleek dat het EBC*L examen en programma van het ROC door de deelnemers  die als ZZP-er aan de slag  gaan prima geëvalueerd.  Het programma en het examen voldeden aan de inhoud waar zij in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen en hebben.  Het examen is gebaseerd op de volgende 3 modules: Bedrijfseconomische competenties, Sociale competenties en individuele kracht. In het examen worden volgens de storytelling methode vragen gesteld die de kandidaat toe leiden naar het starten van een eigen bedrijf.

Wethouder Simone Kukenheim over het practoraat prgrmma: “Het Amsterdamse Practoraat Creatief Vakmanschap wordt gezien als een voorbeeld voor mbo-instellingen in het land. Creatieve vakmannen en –vrouwen zijn een onmisbare schakel in een van de topsectoren van Nederland: de creatieve industrie. Met de 2000 euro die ik mag uitreiken aan excellente studenten om hun onderscheidende businessplannen uit te voeren, kunnen zij een vliegende start maken als ondernemer.”

 

 

Geef een reactie