EBC*L  nu met NRTO-keurmerk

EBC*L nu met NRTO-keurmerk

10 februari 2017.  EBC*L Nederland heeft het NRTO-keurmerk verkregen van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.  Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit. Met het NRTO-keurmerk toont EBC*L Nederland aan, dat het  voldoet aan hoge kwaliteitseisen.  Deze zijn dan ook bij EBC*L Nederland door een  onafhankelijke, externe organisatie getoetst tijdens een audit.  Uit de audit bleek dat EBC*L Nederland aan de 8 kwaliteitseisen van de NRTO voldeed.  Dit betekent dat EBC*L Nederland:

  • Transparant is over haar producten of diensten.
  • Helder is over de leeruitkomsten van opleidingen en trainingen.
  • De klanttevredenheid meet.
  • De gemaakte afspraken nakomt .
  • Deskundige docenten, trainers en adviseurs in zet.
  • Investeert in de deskundigheid van zijn personeel.
  • De processen goed op orde heeft.
  • Streeft naar continue verbetering.

Leave a Reply